Naturressurslunsj: Hensyn til miljø- og arealinteresser i havvindsplanlegging

Vitenskapelig assistent Karina Kviebak Mauren innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene.

Temaet for lunsjen er tilknyttet PlanCoast-prosjektet.

 

Publisert 31. aug. 2020 12:28 - Sist endret 11. sep. 2020 14:09