Naturressurslunsj: Konflikten reindrift – jordbruk og reindriftslovens regler

Professor Emerita Kirsti Strøm Bull innleder 

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene 

 

 

 

Publisert 11. juni 2020 13:20 - Sist endret 14. sep. 2020 12:24