Naturressurslunsj: Forhandlinger om et nytt globalt post-2020 rammeverk for biomangfold: Hvorfor trengs det og hva kan man forvente?

Under Konvensjonen om biologist mangfold (CBD) skal det vedtas neste år nye 2030 og 2050 mål for bevaring av biologist mangfold. Gitt at IPBES rapporten (2019) sier at naturen aldri har vært mer truet, er målene svært viktige og svært kontroversielle. Men hva forhandles egentlig om og hvordan skal disse målene ser ut? Hva er Norges posisjon?

 

Vi Zoomer i vårt digitale møterom 
https://uio.zoom.us/j/63601036304

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene og informerer om aktuelle publikasjoner m.m.

 


 

 

 

Emneord: NRG
Publisert 17. juni 2020 13:27 - Sist endret 18. juni 2020 15:19