Naturressurslunsj: Vannrammedirektivet og oppdrett.

Tidligere studentstipendiat ved Stortinget Anne Lodding Gabrielsen innleder.

Vi zoomer denne lunsjen i vårt digitale møterom.

Anne-Britt Fjermedal fra Fiskeridirektoratet stiller med en kort forberedt kommentar på møtet om vannrammedirektivet og fiskeoppdrett.

Ordstyrer: førsteamanuensis Katrine Broch Hauge

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene.

Temaet for lunsjen er tilknyttet PlanCoast-prosjektet.

 

Emneord: Kystsoneforvaltning, Vannrammedirektivet
Publisert 11. sep. 2020 13:58 - Sist endret 27. okt. 2020 16:26