Naturressurslunsj: Vannrammedirektivet og oppdrett.

Tidligere studentstipendiat ved Stortinget Anne Lodding Gabrielsen innleder.

Vi zoomer denne lunsjen i vårt digitale møterom.

Anne Brit Fjermedal fra Fiskeridirektoratet stiller med en kort forberedt kommentar på møtet om vannrammedirektivet og fiskeoppdrett.

Ordstyrer: førsteamanuensis Katrine Broch Hauge

Temaet for lunsjen denne uken er tilknyttet PlanCoast-prosjektet.

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene.

Hver fredag zoomer vi lunsjen her: https://uio.zoom.us/j/63601036304

Emneord: Kystsoneforvaltning, Vannrammedirektivet
Publisert 11. sep. 2020 13:58 - Sist endret 12. nov. 2020 09:05