Naturressurslunsj - NB to timer! Tema: Miljøretten, Tingsretten og Energiretten presenterer seg

Innledere: Ole Kr Fauchald, Geir Stenseth og Henrik Bjørnebye

Innledningene (hver på ca. 20 min) etterfølges av en runde "rundt bordet" om egne interesser og blikk for tverrgående temaer i skjæringsfeltet mellom Naturressursrettens underliggende disipliner.

 

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene.

 

 

Publisert 1. sep. 2020 15:41 - Sist endret 11. sep. 2020 13:22