2021

Naturressurslunsjen zoomes i vårt faste møterom  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Kommende

Tid og sted: 12. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved professor Erik Røsæg.

Tid og sted: 19. mars 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Louise Billie Grønneberg-Fensbekk innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

 

Tid og sted: 26. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Katinka Kristine Holtsmark, postdoktor ved økonomisk institutt, innleder.

Tid og sted: 9. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Christian Prip, senior Policy Analyst ved Fridtjof Nansens institutt, innleder om om de pågående forhandlingene om en traktat under Havrettskonvensjonen om beskyttelse av biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ Agreement).

Tid og sted: 16. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Michael Mehling and Harro van Asselt is presenting.

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 7. mai 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet.

Tid og sted: 28. mai 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Presenteres av Katrine Broch Hauge.

Tid og sted: 18. juni 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Presentasjon av JOU 2020: 1 Lov om produsentansvar for plast (plastloven) ved Tia Sophie Erichsen, Ingrid Næsbakken Ekeber og Johanne Sophie Geisler, alle studenter i lovlab høsten 2020.  

Tid og sted: 27. aug. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved professor Raino Malnes, Institutt for statsvitenskap, UiO

Tid og sted: 9. sep. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Jacob Elster, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

Tidligere

Tid og sted: 5. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved Nikolai Winge, saksbehandler hos Sivilombudsmannen.  

Tid og sted: 26. feb. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for sin avhandling: Avtaler om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringen; samspillet mellom offentligrettslig reguleringslovgivning og privatrettslige kontraktsvilkår.

Tid og sted: 19. feb. 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Åmund T. Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS innleder

Tid og sted: 12. feb. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Sigrid R. Østvik innleder om temaet for sin masteravhandling.

Tid og sted: 5. feb. 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Bør “ecocide” - betydelig ødeleggelse av naturen og økosystemer - bli en ny internasjonal forbrytelse?

Den internasjonale straffedomstolen straffeforfølger enkeltindivider for internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Det har vært diskutert lenge om også grov miljøødeleggelse kan eller bør falle under domstolens jurisdiksjon.

Professor Christina Voigt innleder.

Last ned Christinas presentasjon her

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Jukka Mähönen, 

Tid og sted: 15. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vitenskapelig assistent Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Bildet kan inneholde: tekst, linje, parallell, maskin, ingeniørfag.
Tid og sted: 8. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Nicolas de Sadeleer, presenterer den nye utgaven av boka si om miljøprinsipper.  Vi zoomer denne lunsjen i vårt faste møterom: https://uio.zoom.us/j/65159151890