2021

Naturressurslunsjen zoomes i vårt faste møterom  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Kommende

Tid og sted: 17. sep. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Katrine Broch Hauge fortel om arbeidet i minerallovutvalet.

Tid og sted: 24. sep. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller og Zoom

Innleiing ved PhD-stipendiat Einar Bratteng.

Tid og sted: 15. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller og Zoom

Innledning ved Postdoktorstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Nertila Kuraj.

Tid og sted: 22. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller og Zoom

Innleiing ved Eléonore Maitre-Ekern.

Tid og sted: 29. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller og Zoom

Innleiing ved Håvard Sterri.

Tid og sted: 5. nov. 2021 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Vit.ass. Henrikke Aurang innleiar med temaet for si avhandling.

Tid og sted: 19. nov. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller og Zoom

Innledning ved professor ved institutt for privatrett Ole-Andreas Rognstad.

Tidligere

Tid og sted: 10. sep. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innleiing ved førsteamanuensis Jakob Elster, Norsk senter for menneskerettar, UiO

Tid og sted: 27. aug. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved professor Raino Malnes, Institutt for statsvitenskap, UiO

Tid og sted: 25. juni 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890 

Innledning ved Dag Erlend Henriksen, avdelingsdirektør OED

Tid og sted: 18. juni 2021 12:0013:00, Zoom-lenke https://uio.zoom.us/j/65159151890

Presentasjon av JOU 2020: 1 Lov om produsentansvar for plast (plastloven) ved Tia Sophie Erichsen, Ingrid Næsbakken Ekeber og Johanne Sophie Geisler, alle studenter i lovlab høsten 2020.  

Tid og sted: 4. juni 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet og Thomas Muinzer.

The legislative proposal for a European Climate Law aims at enshrining into law the objective for the European Union to become climate-neutral by 2050 and establishing a framework for achieving this objective. The lunch seminar aims first at reviewing the proposal, based on the provisional agreement text. Second, the seminar will put the legislative proposal into perspective with national experiences from climate legislations.

Tid og sted: 3. juni 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Professor Christina Voigt innleder. Vi opplyser deltakerne om at vi vil gjøre opptak av denne digitale lunsjen, til bruk i en senere seminarrekke om klimarett.

Tid og sted: 28. mai 2021 12:0013:00, Teams

Webinaret er gratis og vil foregå digitalt via Microsoft Teams.

Denne ukens naturressurslunsj inngår i webinarprogrammet.

HUSK PÅMELDING

Tid og sted: 21. mai 2021 13:1514:00, zoom-lenke nedenfor

Professor Christina Voigt innleder om den ferske dommen

Tid og sted: 7. mai 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet.

Tid og sted: 30. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 16. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Presented by Michael Mehling and Harro van Asselt 

Tid og sted: 9. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Christian Prip, senior Policy Analyst ved Fridtjof Nansens institutt, innleder om om de pågående forhandlingene om en traktat under Havrettskonvensjonen om beskyttelse av biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ Agreement).

Tid og sted: 26. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Katinka Kristine Holtsmark, postdoktor ved økonomisk institutt, innleder.

Tid og sted: 19. mars 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Louise Billie Grønneberg-Fensbekk innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

 

Tid og sted: 12. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved professor Erik Røsæg.

Tid og sted: 5. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved Nikolai Winge, saksbehandler hos Sivilombudsmannen.  

Tid og sted: 26. feb. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitskapeleg assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for si avhandling: Avtalar om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringa; samspelet mellom offentlegrettsleg reguleringslovgjeving og privatrettslege kontraktsvilkår.