Naturressurslunsj: Avtaler om biosikkerhetssamarbeid mellom aktører i oppdrettsnæringen

Vitenskapelig assistent Sigrid R. Østvik innleder om temaet for sin masteravhandling.

Vi zoomer fredagslunsjene i vårt digitale møterom 

https://uio.zoom.us/j/65159151890

 

Documentation on how to use Zoom can be found here: https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/

 

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene.

Publisert 20. jan. 2021 09:38 - Sist endret 5. feb. 2021 16:17