Naturressurslunsj: Avtaler om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringen

Vitenskapelig assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for sin avhandling: Avtaler om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringen; samspillet mellom offentligrettslig reguleringslovgivning og privatrettslige kontraktsvilkår.

Vi zoomer fredagslunsjene i vårt digitale møterom 

https://uio.zoom.us/j/65159151890

 

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene.

Documentation on how to use Zoom can be found here: https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/

 

Publisert 29. jan. 2021 13:00 - Sist endret 24. juni 2021 14:05