Naturressurslunsj: Avtalar om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringa

Vitskapeleg assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for si avhandling: Avtalar om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringa; samspelet mellom offentlegrettsleg reguleringslovgjeving og privatrettslege kontraktsvilkår.

Vi zoomer fredagslunsjane i vårt digitale møterom 

https://uio.zoom.us/j/65159151890

 

Følg oss gjerne på Naturressursgruppa si epostliste, der vi kvar veke inviterar  til naturressurslunsjane.

Documentation on how to use Zoom can be found here: https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/

 

Publisert 29. jan. 2021 13:00 - Sist endra 3. sep. 2021 14:51