Naturressurslunsj: Ekspropriasjon på grunnlag av reguleringsplan

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Hva ligger i de materielle minstekravene for å gjennomføre reguleringsplaner ved ekspropriasjon, og de prosessuelle kravene til kommunenes vurdering av disse minstekravene. Et særlig underspørsmål er om planforslag må beskrive reguleringsplanens "virkninger" for de som vil måtte avgi eiendomsrettigheter, jf. plan- og bygningsloven § 4-2.

 

Vi zoomer denne lunsjen i vårt faste digitale møterom: https://uio.zoom.us/j/65159151890

 

Publisert 2. mars 2021 10:36 - Sist endret 23. apr. 2021 11:53