Naturressurslunsj: Bioshare - dagens lunsj inngår i webinaret

Webinaret er gratis og vil foregå digitalt via Microsoft Teams.

Denne ukens naturressurslunsj inngår i webinarprogrammet.

HUSK PÅMELDING

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene.

Hvordan skal vi fordele verdiene som vil komme fra naturressurser i framtida? Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Kan vi lære noe om dette fra fortida?  I dette webinaret ser vi på retts- og idé- historien til prinsippet om skatt på grunnrente, vi peker på rettslige og samfunnsmessige utfordringer for overføring av slike prinsipp til nye sektorer. 

Collage: Colourbox/Odd Roger K. Langørgen

Dagens velstand og omfattende offentlige velferdsstat er i stor grad basert på reguleringer som sikrer at verdiskapingen kommer felleskapet til gode. I en særstilling her står fordelingsregimene som er bygd opp rundt vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen. Bioøkonomien er en av næringene som pekes på som «den nye oljen» – altså en av næringene som skal bære bortfallet av oljeinntekter og petroleumsnæringens etterspørsel etter arbeidskraft. 

Forskningsprosjektet «Bioøkonomien som “den nye oljen”. 
Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat («Bioshare») undersøker (om og) hvordan man kan bygge på erfaringene fra vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen for å regulere bioøkonomien, inkludert havbruk og bioprospektering. 

I dette webinaret presenterer vi funn fra Bioshare som gir innsikt i hvordan skatt på grunnrente tidligere har blitt brukt, om hvilke teoretisk grunn dette står på, og hva som er de viktigste utfordringene for framtidas ressursforvaltning. Funnene som blir presentert peker også på mulige løsningsforslag på forvaltningspolitikken knyttet til naturressursene. 

Bioshare – Bioøkonomien som “den nye oljen”. Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat.

Finansiert av Norges forskningsråd 2019 – 2022

Program

Velkommen og introduksjon ved prosjektleder Katrina Rønningen, Ruralis

Tilbake til grunnrentelandet. Eirik M. Fuglestad og Reidar Almås, Ruralis

Hvilke argument hadde lovgiverne for fordeling av grunnrenten i lovgivningen om vannkraftutbygging? Hvordan kan argumentene være relevante idag?  Katrine Broch Hauge, Universitetet i Oslo

Den nye oljen. Er det rimelig å forvente at de nye sektorene kan frembringe grunnrente og medfølgende skatteinntekter på linje med de som Norge har hatt fra oljevirksomheten? Jonathon Moses, NTNU, og Anne Margrethe Brigham, Ruralis

Petroleumsgivningen og kravet om bruk av norske ressurser, selskaper og arbeidskraft. Endra EØS-lovgivning reduserer mulighetene her. Hva innebærer det? Ola Mestad, Universitetet i Oslo

Verdifordeling i oppdrettsnæringen. Louise Billie Grønneberg-Fensbekk, Universitetet i Oslo

Spørsmål og diskusjon

Vi legger inn to pauser i webinaret.

Arrangementet er i samarbeid med forskningspartner Universitetet i Oslo – Nordisk institutt for sjørett (UiO) og Ruralis.

 

 

Publisert 2. mars 2021 14:23 - Sist endret 25. mai 2021 12:03