Naturressurslunsj: JOU 2020: 1 Lov om produsentansvar for plast

Presentasjon av JOU 2020: 1 Lov om produsentansvar for plast (plastloven) ved Tia Sophie Erichsen, Ingrid Næsbakken Ekeber og Johanne Sophie Geisler, alle studenter i lovlab høsten 2020.  

JOU'en er skrevet på et mandat gitt av WWF, og oppdraget kan kort oppsummeres slik: hvordan få produsenter av plast til å ta mer ansvar for forurensningsproblemene?

Plast i havet er et økende problem. WWF tror at et viktig verktøy for å realisere nullvisjonen kan være å innføre produsentansvarsordninger for alle som produserer og importører  av plast. Studentgruppen fikk i oppdrag å utrede om denne produsentansvarsordningen er et egnet verktøy for å løse problemene med plastforurensning og hvordan en slik ordning kan utformes. 

Det uttalte formålet med reguleringen er å redusere totalforbruket av plast, minimere forsøpling, samt å stimulere til en omlegging til et sirkulært system for produksjon og bruk av plast.

 

Hele JOU'en kan leses her.

Les mer om JOU'en og faget Lovgivningslære her.

 

 

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene.


Vi zoomer fredagslunsjene i vårt digitale møterom 

https://uio.zoom.us/j/65159151890

 

Documentation on how to use Zoom can be found here: https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/

 

Publisert 4. mars 2021 10:46 - Sist endret 14. juni 2021 10:31