Naturressurslunsj: God miljøpolitikk - kva inneber det, og når kan vi krevje det?

Innleiing ved førsteamanuensis Jakob Elster, Norsk senter for menneskerettar, UiO

Denne naturressurslunsjen er det mogleg å delta på både fysisk i Lødrups kjellar og digitalt på Zoom (lenke til zoom følgjer nedanfor).

Følg oss gjerne på Naturressursgruppa si epostliste, der vi kvar veke inviterer til naturressurslunsjane.

Vi zoomer fredagslunsjane i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65159151890

Documentation on how to use Zoom can be found here: https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/

Publisert 15. feb. 2021 11:10 - Sist endra 3. sep. 2021 10:37