Naturressurslunsj: Oreigning og konsesjon i vindkraftsaker - Er omsynet til reindrifta og grunneigarar tilstrekkeleg tatt hand om?

Vit.ass. Gullik-Andre Fjordbo innleiar om si avhandling.

Denne naturressurslunsjen er det mogleg å delta på både fysisk i Lødrups kjellar og digitalt på Zoom (lenke til zoom følgjer nedanfor).

Følg oss gjerne på Naturressursgruppa si epostliste, der vi kvar veke inviterer til naturressurslunsjane.

Vi zoomer fredagslunsjane i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65159151890

Documentation on how to use Zoom can be found here: https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/

 

Publisert 22. sep. 2021 11:30 - Sist endra 22. sep. 2021 11:31