2022

Fredagslunsjane vert haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy. Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida. Lødrups kjeller finn du då til høgre når du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

Det er og mogleg å delta digitalt på fredagslunsjen. Vi zoomer i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65159151890

 

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Kommende

Tid og sted: 9. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Første amanuensis ved institutt for offentligrett Sigrid Stokstad innleier.

Tid og sted: 23. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjeller

Vit.ass. Joachim Smebøle Bakke innleier om temaet for sin mastergradsavhandling.

Tidligere

Tid og sted: 17. juni 2022 12:0013:00, energirettens møterom

Innledning ved Mari Kjellevold Brygfjeld, Advokat, Dæhlin Sand Advokatfirma.

Tid og sted: 20. mai 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar

Inge Lorange Backer, professor emeritus ved institutt for offentleg rett, innleier om temaet.

Tid og sted: 13. mai 2022 12:0013:00,  Lødrups kjeller, Domus Media vest

Særlig om når og hvordan et vannkraftverk oppfyller taksonomiens kriterium om å ikke vesentlig skade bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser.

Vitenskapelig assistent Vilde Wiik Terum innleier om temaet.

Tid og sted: 6. mai 2022 12:0013:00,  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vit.ass. Gro Gagnat innleier om si masteroppgåve.

Tid og sted: 22. apr. 2022 12:0013:00,  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vit.ass. Henrikke Marie Aurang innleier om si masteroppgåve.

Tid og sted: 31. mars 2022 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/66642553518

Stud.jur. Natalia Vennikova innleier om temaet.

Tid og sted: 18. mars 2022 12:0013:00,  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Øyvind Paasche innleier om temaet.

Tid og sted: 11. mars 2022 12:0013:00, Lødrups kjeller - og Zoom

Ivar Alvik innleier om temaet.

Tid og sted: 11. feb. 2022 12:0013:00,  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Kristian Buan, prosjektleiar i avdelinga for skog- og ressurspolitikk i landbruks- og matdepartementet, innleier om tema. 

Tid og sted: 4. feb. 2022 12:0013:00,  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Rosa Manzo vil gi en innledning.

Tid og sted: 21. jan. 2022 12:0013:00,  https://uio.zoom.us/j/65159151890

PhD-kandidat Einar Bratteng innleier om det nye forslaget til miljøkriminalitetsdirektiv. 
Her finner du Brattengs presentasjon