2022

Fredagslunsjane vert haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy. Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida. Lødrups kjeller finn du då til høgre når du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

Det er og mogleg å delta digitalt på fredagslunsjen. Vi zoomer i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65777803938

 

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Kommende

Tid og sted: 28. okt. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innleiing ved Gullik-André Fjordbo, stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett. 

Tid og sted: 4. nov. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Catherine Banet, professor ved Nordisk institutt for sjørett, innleier om temaet.

Tid og sted: 11. nov. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innleiing ved Siv Elén Årskog Vedvik, forsker ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: 18. nov. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innleiing ved Marit Heier Lajord, stipendiat ved institutt for privatrett. 

Tid og sted: 2. des. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Innledning ved Karen Tora Hjelmervik Nerbø, stipendiat ved Nordisk institutt for offentlig rett. 

Tid og sted: 16. des. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innleiing ved Ane Sydnes Egeland, stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett.

Tidligere

Tid og sted: 23. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjeller

Vit.ass. Joachim Smebøle Bakke innleier om temaet for sin mastergradsavhandling. Innlegget blir ei framstilling av auksjonsforskrifta 2022.

Tid og sted: 16. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Innledning ved Gard Lid Aabakken, vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.

Bildet kan inneholde: produkt, azure, font, materiell egenskap, teknologi.
Tid og sted: 2. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjeller and Zoom (link below)

The Spanish-Portuguese State aid approval decision set into perspective.

During this lunch presentation, Professor Catherine Banet will review the European Commission State aid decision and put it into perspective with the EU and national proposals to respond to current electricity price crisis.

Tid og sted: 17. juni 2022 12:0013:00, energirettens møterom

Innledning ved Mari Kjellevold Brygfjeld, Advokat, Dæhlin Sand Advokatfirma.

Tid og sted: 20. mai 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar

Inge Lorange Backer, professor emeritus ved institutt for offentleg rett, innleier om temaet.

Tid og sted: 13. mai 2022 12:0013:00,  Lødrups kjeller, Domus Media vest

Særlig om når og hvordan et vannkraftverk oppfyller taksonomiens kriterium om å ikke vesentlig skade bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser.

Vitenskapelig assistent Vilde Wiik Terum innleier om temaet.

Tid og sted: 6. mai 2022 12:0013:00,  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vit.ass. Gro Gagnat innleier om si masteroppgåve.

Tid og sted: 22. apr. 2022 12:0013:00,  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vit.ass. Henrikke Marie Aurang innleier om si masteroppgåve.