Naturressurslunsj:Rettslige utfordringer ved innføring av Ocean Carbon Dioxide Removal (CDR)-teknologier i Norge

Innleiing ved førsteamanuensis Catherine Banet 

Naturressurslunsjen er ope for alle interesserte.

Vi zoomer fredagslunsjane i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65159151890

Fredagslunsjane vert normalt haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy (dersom dei gjeldande smittevernreglane tillet det).

Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida, til høgre nå du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Alle kommande arrangement

Emneord: Naturressursrett
Publisert 18. jan. 2022 10:29 - Sist endret 18. feb. 2022 13:54