Naturressurslunsj: EØS-relevans av forslag til nytt miljøkriminalitetsdirektiv

Stipendiat Trygve Gudmund Harlem Losnedahl innleier om temaet.

Naturressurslunsjen er ope for alle interesserte.

Fredagslunsjane vert haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy. Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida. Lødrups kjeller finn du då til høgre når du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

Vi zoomer fredagslunsjane i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/66642553518

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Alle kommande arrangement

Emneord: Naturressursrett
Publisert 26. jan. 2022 10:04 - Sist endret 28. mars 2022 11:41