Naturressurslunsj: Landbasert vindkraft: Befolkninga sine preferansar og konsekvensar for utbygging i Noreg

Kristine Grimsrud, seniorforskar ved SSB, innleier om tema. 

Naturressurslunsjen er ope for alle interesserte. Fredagslunsjane vert haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy. Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida, til høgre nå du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

 

Det er òg mogleg å følgje dei via Zoom. Vi zoomer fredagslunsjane i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65159151890

 

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Alle kommande arrangement

Emneord: Naturressursrett
Publisert 8. feb. 2022 12:10 - Sist endret 8. feb. 2022 14:07