Naturressurslunsj: ACER's vedtaksmyndigheit og kontrollmekanismar

Vit.ass. Gro Gagnat innleier om si masteroppgåve.

Naturressurslunsjen er ope for alle interesserte.

Fredagslunsjane vert haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy. Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida. Lødrups kjeller finn du då til høgre når du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

Vi zoomer fredagslunsjane i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65159151890

 

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Alle kommande arrangement

Emneord: Naturressursrett
Publisert 22. feb. 2022 14:51 - Sist endret 4. mai 2022 13:58