Naturressurslunsj: Om el-sparkesykler og det offentliges eiendomsrett: Når krever håndheving av eiendomsretten et hjemmelsgrunnlag ut over privatautonomien?

Geir Stenseth, professor ved institutt for privatrett, innleier.

En åpen plass i bybildet, fylt opp med parkerte sparkesykler. Foto.

Foto: Jonas Jacobsson, Unsplash.

Naturressurslunsjen er ope for alle interesserte.

Fredagslunsjane vert haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy. Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida. Lødrups kjellar finn du då til høgre når du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Alle kommande arrangement

Emneord: Naturressursrett
Publisert 22. feb. 2022 14:53 - Sist endret 8. juni 2022 11:47