Naturressurslunsj: Sakskostnadsansvar i miljøsaker iht. Århuskonvensjonen

Innledning ved Mari Kjellevold Brygfjeld, Advokat, Dæhlin Sand Advokatfirma.

Naturressurslunsjen er denne veka i Domus Media austfløy, på energirettens møterom i 1. etasje
Det enklaste er å gå inn via Aulatrappa, til høgre på første avsatsen. Der kjem du via sjørettens resepsjon og mørerommet ligg rett fram i enden av gangen.

Om temaet for lunsjen: 

Konvensjon om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i saker vedrørende miljø (Århuskonvensjonen) ble implementert i 2003. I konvensjonen artikkel 9 nr. 4 er det blant annet fastsatt at det ikke skal være "uoverkommelig" dyrt å bringe saker om miljø inn for retten. I foredraget vil jeg redegjøre for implementeringen av denne bestemmelsen i norsk rett og om regelverket er i samsvar med Århuskonvensjonens krav. Sentralt i foredraget er Frostating lagmannsretts kjennelse 26. august 2021 vedr. sakskostnadsansvar etter søksmål om gyldigheten av vindkraftkonsesjon på Haramsøy.

Profilbilde av Mari Kjellevold Brygfjeld. Bilde.
Mari Kjellevold Brygfjeld

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Alle kommande arrangement

Emneord: Naturressursrett
Publisert 8. mars 2022 14:58 - Sist endret 13. juni 2022 16:28