Naturressurslunsj: *Tema kjem*

Første amanuensis ved institutt for offentligrett Sigrid Stokstad innleier.

Naturressurslunsjen er ope for alle interesserte.

Fredagslunsjane vert haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy. Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida. Lødrups kjeller finn du då til høgre når du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

Det er og mogleg å delta digitalt på fredagslunsjen. Vi zoomer i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65159151890

 

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Alle kommande arrangement

Emneord: Naturressursrett
Publisert 4. apr. 2022 11:07 - Sist endret 4. apr. 2022 11:07