Naturressurslunsj: Konsesjon og ekspropriasjon til grønn kraft – særlig om muligheten til rettslige avklaringer

Innleiing ved Marie Engebakken Endresen, stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett.

Naturressurslunsjen er ope for alle interesserte.

Fredagslunsjane vert haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy. Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida. Lødrups kjeller finn du då til høgre når du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

Vi zoomer fredagslunsjane i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65777803938

 

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Alle kommande arrangement

Emneord: Naturressursrett
Publisert 30. aug. 2022 13:44 - Sist endret 26. sep. 2022 09:39