Naturressurslunsj: konsekvensutredninger og utredning av sumvirkninger

Innledning ved Karen Tora Hjelmervik Nerbø, stipendiat ved institutt for offentlig rett. 

Stipendiat Karen innleder om sitt tema, med særlig fokus på innspill og diskusjon.


Naturressurslunsjen er ope for alle interesserte.

Fredagslunsjane vert haldne i Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy. Ver venleg å nytta inngangen på slottparksida. Lødrups kjeller finn du då til høgre når du kjem inn i korridoren ved Aulakjellaren. 

Som hovudregel er lunsjane analoge, men det hender vi óg gjer fredagslunsjane tilgjengelege i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65777803938

Meld deg gjerne på vår e-postliste og få vasling om kommande arrangement.

Alle kommande arrangement

Emneord: Naturressursrett
Publisert 20. sep. 2022 09:12 - Sist endret 28. nov. 2022 13:35