Tidligere arrangementer

Tid og sted: 25. juni 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890 

Innledning ved Dag Erlend Henriksen, avdelingsdirektør OED

Tid og sted: 18. juni 2021 12:0013:00, Zoom-lenke https://uio.zoom.us/j/65159151890

Presentasjon av JOU 2020: 1 Lov om produsentansvar for plast (plastloven) ved Tia Sophie Erichsen, Ingrid Næsbakken Ekeber og Johanne Sophie Geisler, alle studenter i lovlab høsten 2020.  

Tid og sted: 4. juni 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet og Thomas Muinzer.

The legislative proposal for a European Climate Law aims at enshrining into law the objective for the European Union to become climate-neutral by 2050 and establishing a framework for achieving this objective. The lunch seminar aims first at reviewing the proposal, based on the provisional agreement text. Second, the seminar will put the legislative proposal into perspective with national experiences from climate legislations.

Tid og sted: 3. juni 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Professor Christina Voigt innleder. Vi opplyser deltakerne om at vi vil gjøre opptak av denne digitale lunsjen, til bruk i en senere seminarrekke om klimarett.

Tid og sted: 28. mai 2021 12:0013:00, Teams

Webinaret er gratis og vil foregå digitalt via Microsoft Teams.

Denne ukens naturressurslunsj inngår i webinarprogrammet.

HUSK PÅMELDING

Tid og sted: 21. mai 2021 13:1514:00, zoom-lenke nedenfor

Professor Christina Voigt innleder om den ferske dommen

Tid og sted: 7. mai 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet.

Tid og sted: 30. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 16. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Presented by Michael Mehling and Harro van Asselt 

Tid og sted: 9. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Christian Prip, senior Policy Analyst ved Fridtjof Nansens institutt, innleder om om de pågående forhandlingene om en traktat under Havrettskonvensjonen om beskyttelse av biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ Agreement).

Tid og sted: 26. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Katinka Kristine Holtsmark, postdoktor ved økonomisk institutt, innleder.

Tid og sted: 19. mars 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Louise Billie Grønneberg-Fensbekk innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

 

Tid og sted: 12. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved professor Erik Røsæg.

Tid og sted: 5. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved Nikolai Winge, saksbehandler hos Sivilombudsmannen.  

Tid og sted: 26. feb. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for sin avhandling: Avtaler om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringen; samspillet mellom offentligrettslig reguleringslovgivning og privatrettslige kontraktsvilkår.

Tid og sted: 19. feb. 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Åmund T. Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS innleder

Tid og sted: 12. feb. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Sigrid R. Østvik innleder om temaet for sin masteravhandling.

Tid og sted: 5. feb. 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Bør “ecocide” - betydelig ødeleggelse av naturen og økosystemer - bli en ny internasjonal forbrytelse?

Den internasjonale straffedomstolen straffeforfølger enkeltindivider for internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Det har vært diskutert lenge om også grov miljøødeleggelse kan eller bør falle under domstolens jurisdiksjon.

Professor Christina Voigt innleder.

Last ned Christinas presentasjon her

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Jukka Mähönen, 

Tid og sted: 15. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vitenskapelig assistent Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Bildet kan inneholde: tekst, linje, parallell, maskin, ingeniørfag.
Tid og sted: 8. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Nicolas de Sadeleer, presenterer den nye utgaven av boka si om miljøprinsipper.  Vi zoomer denne lunsjen i vårt faste møterom: https://uio.zoom.us/j/65159151890

Tid og sted: 11. des. 2020 12:3014:00, Se zoom-lenke

Innledere: Ole Kr Fauchald, Geir Stenseth og Henrik Bjørnebye

Tid og sted: 4. des. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Mads Greaker, Oslo Met

Tid og sted: 27. nov. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Fagdirektør NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter Jenny Sandvig innleder