Tidligere arrangementer - Side 4

Tid og sted: 6. sep. 2019 10:0015:00, Domus Media, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Tema: Jordskifte

Innledere: Sølve Bærug, Øystein Bjerva, Geir Stenseth og Per Kåre Sky

Påmelding her innen kl 12 fredag 30.08.2019 Seminaret er åpent og gratis, men vi ønsker å vite hvor mange som kommer

 

Tid og sted: 3. sep. 2019 12:0013:00, Domus Media vestfløy, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Innledning ved professor Henrik Bjørnebye og advokatfullmektig Pauline Helle

 

Tid og sted: 30. aug. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Kelly Solem-Young innleder

Tid og sted: 23. aug. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Naturressursgruppens leder professor Endre Stavang ønsker velkommen til et nytt semester

Tid og sted: 28. juni 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Stipendiat Daniel Arnesson presenterer erfaringer med prosjektet

Tid og sted: 25. juni 2019 12:0014:00, Domus Media, Lødrups kjeller

The seminar will be a roundtable discussion subsequent to introductions by Eleonore Maitre-Ekern and Hanna Ahlström (tbc).

Please register here before June 18th, as there will be a light lunch.

 

Tid og sted: 21. juni 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent og studentutreder i Høyesterett Nora Mageli innleder

Tid og sted: 14. juni 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Professor Erik Røsæg innleder

Tid og sted: 24. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Elling Vincent Disen Succarat innleder

Tid og sted: 10. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Åpen lunsj, hvor vi tar utgangspunkt i årsrapporten for 2018 og diskuterer gruppens aktiviteter fremover.

 

Tid og sted: 6. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs fra Høgskolen på Vestlandet legger frem komparative arbeider om teigbaserte og matrikkelnummerbaserte systemer. Forskjellige typer sammenheng mellom registre og virkeligheten.

 

Tid og sted: 3. mai 2019 12:0013:00, Domus Media west wing, Lødrups kjeller

Introduction by Professor Christina Voigt 

Tid og sted: 3. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

 

Professor Christina Voigt innleder

 

Tid og sted: 26. apr. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Professor emeritus Hans Chr. Bugge innleder

Tid og sted: 12. apr. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Iselin Kaus innleder

Tid og sted: 5. apr. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Trude Myklebust innleder om NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi – arbeid og abefalinger

Innledningen etterfølges av noen refleksjoner ved Ivar Alvik

 

Tid og sted: 29. mars 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller
Tid og sted: 22. mars 2019 12:0013:30, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Innledning ved Ingrid Wang Andersen

Tid og sted: 15. mars 2019 12:0013:30, Domus Media west wing, Lødrups kjeller

Introduction by Professor Christina Voigt 

Tid og sted: 8. mars 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Sondre Nilsen Rødevand presenterer sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 1. mars 2019 12:0013:00, Domus Media vestfløy, Lødrups kjeller

Innledning ved vitenskapelig assistent Helge Aslaksen Ravna

Tid og sted: 22. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved avdelingsleder i Miljøkrimavdelingen, Økokrim Hans Tore Høviskeland og førstestatsadvokat Tarjei Istad, d.s.

Tid og sted: 15. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved vitenskapelig assistent Mathias Røer Falch

Tid og sted: 8. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media østfløy møterom avd peetroleums- og energirett

Innledning ved førsteamanuensis Svenn Jensen, Oslo Met

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

 

Tid og sted: 1. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media, meeting room Dept for Petroleum and Energy Law, East wing 1st floor

Innledning ved postdoktor Viktor Weber