Kommende arrangementer

Tid og sted: 19. aug. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innledning ved Annichen Kongsvik Sæteren, stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett.

Tid og sted: 2. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjeller

Innleiing ved Nertila Kuraj, postdoktor ved Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 9. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Første amanuensis ved institutt for offentligrett Sigrid Stokstad innleier.

Tid og sted: 23. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjeller

Vit.ass. Joachim Smebøle Bakke innleier om temaet for sin mastergradsavhandling.