Klimarett

Gruppa arbeider med klimarett, og da særleg følgjande tre klimarettslege temaområder:

1. Skjæringsfeltet energirett og klimarett;

2. Skjæringsfeltet formuerett og klimarett;

3. EUs klimarett.

Gruppa tek sikte på å skaffe (prosjekt)finansiering til økt aktivitet på disse områdene og vurderer mulige utvidelser av lista.