Å møte klimautfordringene (avsluttet)

Prosjektet analyserer reguleringsinstrumenter som er brukt eller vurdert for å møte klimaendringer og nye metoder for å produsere energi, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Prosjekts tittel: “Meeting the climate challenge: New legal instruments and issues in national and international energy and climate law”.

Norges forskningsråd finansierer prosjektet gjennom “RENERGI”-programmet.

Om prosjektet

I prosjektet deltar en post doc, en PhD-stipendiat og flere vit. assistenter. Prosjektets medlemmer forsker, blant annet på: den grønne utviklingsmekanismen, kvotehandel og karbonmarked, grønne og hvite energisertifikater, vindkraft til havs, drivhusgassutslipp, og karbonlagring/CO2-håndtering.

Publisert 18. juni 2012 21:46 - Sist endret 13. juni 2013 14:18