Deltakere i Hindre miljøeffekter av produkter gjennom produsentansvar

Navn Telefon E-post Emneord
Eléonore Maitre-Ekern Stipendiat +47 22850185 eleonore.maitre@jus.uio.no Naturressursrett, Miljørett