Deltakere i Hindre miljøeffekter av produkter gjennom produsentansvar

Navn Telefon E-post Emneord
Eléonore Maitre-Ekern Postdoktor +47 22850185 eleonore.maitre-ekern@jus.uio.no