Vei- og ekspropriasjonsrett

Statens vegvesen finansierer årlig en vitenskapelig assistent-stilling for studier av ekspropriasjonsrettslige spørsmål knyttet til veiplanlegging og -utbygging. 

Det holdes regelmessig et seminar i Vegdirektoratet om slike spørsmål med bl.a. presentasjon av masteravhandlinger skrevet av våre vitenskapelige assistenter.

Se Endre Stavang (red.), Ekspropriasjon, Oslo 2015 (Cappelen Akademisk Forlag), for en del av resultatene fra prosjektet.

Avhandlinger skrevet av våre vitenskapelige assistenter - etter 2015:

Publisert 28. aug. 2014 09:54 - Sist endret 26. feb. 2019 18:15

Kontakt

Professor Endre Stavang Institutt for privatrett