Publikasjonar

Bøker og artiklar frå Forskargruppa i naturressursrett. Publikasjonar frå prosjekta finn du på prosjektsidene og i årsrapportane.

 

Publisert 21. juni 2018 12:23

En analyse av politikk og regelverk i Europa.

Redaktører: Eléonore Maitre-Ekern, Carl Dalhammar og Hans Christian Bugge.

Med kapitler av: Beate Sjåfjell, Erling Eide og Nertila Kuraj.

(Originaltittel: Preventing Environmental Damage from Products. An analysis of the Policy and Regulatory Frameworks in Europe).

Publisert 15. jan. 2016 15:24

Denne utgaven inneholder tre nye kapitler, slik at norsk ekspropriasjonsrett blir belyst gjennom åtte omfattende bidrag. De øvrige kapitlene er revidert og boka skal være ajour med rettsutviklingen fram til 1. juli 2014.

Boka Kampen om arealene
Publisert 20. okt. 2014 13:26

Nikolai K Winge var doktorgradsstipendiat tilknyttet Utmarksprosjektet i forskergruppe i naturressursrett. Han fikk H. M. Kongens gullmedalje for sin avhandling, som nå er utgitt som bok.

Publisert 20. okt. 2014 12:06

I en ny bok argumenterer 34 forskere for at vi må utvikle nye rettsregler for å ivareta natur og miljø. Boken er et resultat av konferansen Rule of law for Nature, arrangert av Forskergruppe i naturressursrett i mai 2012.

Publisert 19. apr. 2013 15:13

Heidi Anita Skjærvik skrev masteravhandlingen sin «Gjerder i beiteområder» våren 2012, mens hun var vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppe for naturressursrett.

Les hele saken

Publisert 8. des. 2011 16:13

-Obligatorisk lesning for alle som vil mene noe om dagens fiskeripolitikk, hevder professor Marit Halvorsen. –Kirsti Strøm Bulls nye bok er et viktig bidrag både til rettshistorie og til fiskerirett.

Publisert 22. mars 2011 09:34

En servitutt er  en rett til delvis å bruke – eller bevare tilstander på – fremmed fast eiendom, slik som veirett, hugstrett, beiterett og villaklausuler. Som andre rettigheter reguleres servituttene av regler om stiftelse, innhold, endring og opphør. Endre Stavangs bok behandler opphør av servitutter.

Publisert 22. mars 2011 09:10

Boka gir først en kort innføring i hva ekspropriasjon er og går så grundig inn i praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten, forteller professor Endre Stavang, bokas redaktør.