Kampen om arealene

Nikolai K Winge var doktorgradsstipendiat tilknyttet Utmarksprosjektet i forskergruppe i naturressursrett. Han fikk H. M. Kongens gullmedalje for sin avhandling, som nå er utgitt som bok.

Boka Kampen om arealene

Foto: Universitetsforlaget

Hovedproblemstillingen i boken er i hvilken grad norsk rett bidrar til å sikre helhetlige vurderinger av arealbruken i utmarka. Til å belyse dette undersøker Winge særlig den rettslige reguleringen av etablering av vindkraftverk og bygging av større kraftledninger.

I norsk rett finnes det en rekke lover som har betydning for hvordan utmarksareal skal disponeres. Lovene forvaltes av forskjellige myndigheter og inneholder ulike virkemidler for å sikre sine sektorinteresser. Rettssituasjonen er fragmentert og sektorbasert. Det er derfor behov for rettslige virkemidler som sikrer samordning mellom ulike sektorer og nivåer i utmarksforvaltningen.

Les artikler og intervjuer med Nikolai K Winge.

Publisert 20. okt. 2014 13:26 - Sist endret 8. des. 2020 12:21