Veiprivatisering - En redegjørelse for regler om privatisering av kommunale veier

Masteravhandlinga til Linn Vårhus Sørhaug, tidligere vitenskapelig assistent i Forskergruppe i naturressursrett, er nå utgitt i Institutt for privatretts skriftserie. Les mer om boka.

Les intervju med Linn Vårhus i fagbladet Våre veger: Kommunale veger. Fritt fram for privatisering. (pdf)

Publisert 27. jan. 2014 09:28 - Sist endret 8. des. 2020 12:23