EKSPROPRIASJON – 2. utgave

Denne utgaven inneholder tre nye kapitler, slik at norsk ekspropriasjonsrett blir belyst gjennom åtte omfattende bidrag. De øvrige kapitlene er revidert og boka skal være ajour med rettsutviklingen fram til 1. juli 2014.

Ekspropriasjon, 2. utgave, med tre nye kapitler. Foto: Cappelen Damm Akademisk.

Bokas første kapittel gir en kort innføring i hva ekspropriasjon er. I de følgende kapitlene går forfatterne grundig inn i praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten.

Innhold

Introduksjon – Endre Stavang

  1. Ekspropriasjonsrettslig opptakt – Anja Ankerud

  2. Ekspropriasjonsprosessen – Nils Erik Lie

  3. Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning – Anna Føllesdal

  4. Reguleringsplanens betydning for ekspropriasjonserstatningen – særlig om veier og andre offentlige anlegg – Anja Ankerud

  5. Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten – rammene for vurderingen av eiendommen og grunneier – Ingrid Wang Andersen

  6. Gjenervervsprinsippet i vederlagsloven § 7 – Anders Jahr Svalheim

  7. Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg som fører til vesentlige forverringer av bruksforholdene – vilkårene i grannelova § 2 fjerde ledd – Johannes A Eriksen

  8. Vederlagsloven § 9 – fordeler tiltaket medfører for gjenværende eiendom – Jan Erik Johansen

Et nyttig oppslagsverk

Ekspropriasjon egner seg godt som oppslagsverk siden den har en omfattende innholdsfortegnelse og registre over lover og traktater, rettspraksis, litteratur og stikkord. Boka er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.

Om forfatterne

Bokas redaktør, professor dr. juris Endre Stavang ved Institutt for privatrett (Universitetet i Oslo), leder også Forskergruppe i naturressursrett ved Juridisk fakultet. Nils Erik Lie er advokat og dommer. De øvrige forfatterne har skrevet sine bidrag med utgangspunkt i mastergradsavhandlinger mens de var vitenskapelige assistenter ved Juridisk fakultet.

 

Publisert 15. jan. 2016 15:24 - Sist endret 8. des. 2020 12:36