Forebygging av miljøskader fra produkter

En analyse av politikk og regelverk i Europa.

Redaktører: Eléonore Maitre-Ekern, Carl Dalhammar og Hans Christian Bugge.

Med kapitler av: Beate Sjåfjell, Erling Eide og Nertila Kuraj.

(Originaltittel: Preventing Environmental Damage from Products. An analysis of the Policy and Regulatory Frameworks in Europe).

Abstrakt:

Hvordan man skal takle miljøskader fra avfallsamfunnet er et viktig spørsmål i dag. Ved å etablere en sirkulær økonomi kan vi oppmuntre og støtte bærekraftig produksjon og forbruk. Boken inneholder bidrag fra en internasjonal gruppe  av ledende akademikere fra en rekke fagområder. Her analyserer de politiske og juridiske tilnærminger ved blant annet å se på hvilke standarder som er i bruk i markedet, for eksempel bedriftens mål og prioriteringer, og bruk av forholdsregler ved vurdering av spesielt skadelige stoffer. Hvert kapittel bidrar til en bedre forståelse av dagens politikk og regelverk i Europa og identifiserer utfordringer og muligheter fremover.

Boken er banebrytende ved at den undersøker hvordan politikk kan bidra til viktige mål og visjoner, som for eksempel sirkulærøkonomiens mål.

Anmeldelser:

For utvalgte anmeldelser: Se anmeldelse av boken her (på engelsk).

Emneord: miljøskader, produkter, produktansvar, sirkulær økonomi
Publisert 21. juni 2018 12:23 - Sist endret 21. juni 2018 14:07