Publikasjonar i 2011

Publisert 8. des. 2011 16:13

-Obligatorisk lesning for alle som vil mene noe om dagens fiskeripolitikk, hevder professor Marit Halvorsen. –Kirsti Strøm Bulls nye bok er et viktig bidrag både til rettshistorie og til fiskerirett.

Publisert 22. mars 2011 09:34

En servitutt er  en rett til delvis å bruke – eller bevare tilstander på – fremmed fast eiendom, slik som veirett, hugstrett, beiterett og villaklausuler. Som andre rettigheter reguleres servituttene av regler om stiftelse, innhold, endring og opphør. Endre Stavangs bok behandler opphør av servitutter.

Publisert 22. mars 2011 09:10

Boka gir først en kort innføring i hva ekspropriasjon er og går så grundig inn i praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten, forteller professor Endre Stavang, bokas redaktør.