EKSPROPRIASJON. Noen sentrale emner

Boka gir først en kort innføring i hva ekspropriasjon er og går så grundig inn i praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten, forteller professor Endre Stavang, bokas redaktør.  

Endre Stavang (red.): Ekspropriasjon. Foto: Cappelen Damm Akademisk.

Emner som blir utdypet er:

• Reguleringsplanens betydning for erstatningsutmålingen
• Utmåling av bruksverdierstatning
• Erstatningsvilkår ved ulemper for resteiendommen
• Fradrag for fordeler på den gjenværende delen av eiendommen

Alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis vil ha nytte av boka. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.

Om forfatterne

Endre Stavang er dr. juris og professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han er medlem av Forskergruppe i naturressursrett, leder tingsrettsgruppen ved Institutt for privatrett og er ansvarlig faglærer for faget fast eiendoms rettsforhold ved UiO.

De andre forfatterne er Anja Ankerud, Ingrid Wang Andersen, Johannes A Eriksen og Jan Erik Johansen, som alle har vært ansatt som vitenskapelige assistenter tilknyttet Forskergruppe i naturressursrett med Endre Stavang som veileder.

Av Kirsti Aarseth - nettredaktør
Publisert 22. mars 2011 09:10 - Sist endret 8. des. 2020 12:55