Opphør av servitutter

En servitutt er  en rett til delvis å bruke – eller bevare tilstander på – fremmed fast eiendom, slik som veirett, hugstrett, beiterett og villaklausuler. Som andre rettigheter reguleres servituttene av regler om stiftelse, innhold, endring og opphør. Endre Stavangs bok behandler opphør av servitutter.

Endre Stavang: Opphør av servitutter. Foto: Cappelen Damm Akademisk.

Les mer om utgivelsen og forfatteren på nettsiden til forlaget Cappelen Damm Akademisk

Publisert 22. mars 2011 09:34 - Sist endret 22. mars 2011 09:35