Ola Mestad leder for forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet

Professor Ola Mestad ved Senter for Europarett er utnevnt som leder for forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet. Sentralt for komiteen vil være å utdele forskningsbevilgninger i anledning feiringen av Grunnlovens 200 års jubileum.   

Publisert 2. juni 2010 09:14 - Sist endret 14. mai 2019 10:55