Aktuelle saker - Side 2

Publisert 31. jan. 2013 13:59

"Den norske straffeloven av 22. mai 1902 – historiske perspektiver" er en del av "Kodifikasjon og konstitusjon"-prosjektet. Fokuset er på straffeloven av 1902, som i sin samtid ble sett på som den mest progressive. 

Publisert 26. apr. 2010 10:59

Professor Dag Michalsen skriver i Morgenbladet om juristenes rolle i maktutøvelse. Hans innlegg er et svar på tidligere innlegg av Kjartan Fløgstad og dekan ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver.