Presentasjon: Forum for politi, rett og historie

Forum for politi, rett og historie er et nettverk for forskere og andre med interesse for politiets rettslige historie, og skal fungere som en ressurs for økt forståelse av politirettens historiske dimensjon.

Forumet arrangerer nettverksmøter i form av "Politirettshistorisk lunsj", med innledning om et politirettshistorisk emne.

Møtene holdes ved Politihøyskolen mellom 12.00 - 13.00 på hverdager, og er åpne for alle interesserte. 

 

For å finne ut om når lunsjene finner sted, samt melde seg på e-postlisten til forumet, klikk her.

Publisert 27. mai 2012 10:27 - Sist endret 29. mai 2012 10:08