Årsrapport for forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring - 2015

Årsrapport for 2015 og planer for 2016 for forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring

Bøker fra Det juridiske fakultet. Copyright: UiO.

Selv etter et aktivt 2014-jubileeum ble 2015 et nytt innholdsrikt år for forskergruppen.

 

1. Arrangementer i 2015

Forskergruppen hadde ansvar for rundt 20 åpne arrangementer.

Av stor betydning var de to konferansene Nordiske rettshistorikerdager som gikk 22-24 april og The International Influence of the Norwegian 1814 Constitution 1814-1920 som gikk på høsten, den 18-20 november.

Se ellers full oversikt for 2015.

 

2. Nytt prosjekt: UiO:Norden Offentlighet og ytringsfrihet

Forskergruppen fikk - i et flerfakultært samarbeid – tilslag på UiO Norden-satsingen

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 som har en totalramme på ca 8 millioner kroner som skal fordeles. Dag Michalsen er prosjektleder. For forskergruppen betyr dette minst en stipendiat og en post doc i tillegg til driftsmidler i prosjektet.

Les mer om det nye prosjektet.

 

3. Nye stillinger 2015

Svært gledelig er tilsettingen av tre nye stillinger i rettshistorie i løpet av 2015, nemlig to stipendiater og en post doc.

Maria Astrup Hjort er tilsatt som post doc i sivilprosesshistorie. Jørgen Sørgard Skjold og Nora Naguib Leerberg er begge tilsatt som stipendiater i disse dagene. Begge vil arbeide med folkerettshistorie.  

Selv om Dag Michalsen blir dekan ved Det juridiske fakultet fra 1.1.2016 vil han fortsatt være leder for forskergruppen. Marit Halvorsen vil fortsette å ha ansvar for forskergruppens seminarer.

 

4. Løpende prosjekter

For tiden har forskergruppen følgende løpende prosjekter

(1) Historisk kommentarutgave til Grunnloven, finansiert av Stortingets presidentskap og Norges forskningsråd. Ola Mestad og Dag Michalsen er ansvarlige. Prosjektet er omfattende. Boken planlegges å utkomme mot slutten av 2016 på Universitetsforlaget.

(2) I samarbeid med Forum for politi, rett og historie (PHS) vil forskergruppen i løpet av 2016 avholde et større nordisk seminar om politi- og strafferett som skal utgis mot slutten av året. Dette er en del av et løpende strafferettshistorisk prosjekt. Ansvarlige er Sverre Flaatten og Geir Heivoll.

(3) I løpet av 2014-15 har en nystartet seminarrekke Marx og rett kommet i gang. Dette er en tverrfaglig gruppe som tar sikte på å publisere en større antologi løpet av 2017. Ansvarlig er Christoffer Eriksen.

 

5. Rettshistorie i studie

Fra 1.1. 2016 overtar Marit Halvorsen fagansvar i faget rettshistorie i studiet.

I løpet av 2015 kom et helt nytt pensum i valgfaget forfatningshistorie på plass med utgivelsen av Eirik Holmøyvik/Dag Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie (Pax forlag 2015).

I løpet av 2016 vil det bli innført ny evalueringsform for rettshistorie på 3 års obligatorisk rettshistorie. Fra høst 2016 vil det bli hjemmeeksamen hvert semester for alle som går opp til eksamen.

 

Publisert 4. jan. 2016 11:17 - Sist endret 7. juli 2016 08:11