Fem nye år for Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring

Det juridiske fakultet har besluttet å videreføre Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring i fem nye år fra og med 01.01.2012. 

Se ellers http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/

Publisert 15. jan. 2012 18:42