Forum for rett, historie og samfunn

Arbeidsgruppen Mulighetsstudie for Forum for rett, historie og samfunn er klare til å overlevere sin utredning til Universitetsdirektøren.

Styringsgruppen for samlet arealløsnig for Det juridiske fakultet oppnevnte i fjor en arbeidsgruppe for å utrede muligheten for å lage et tverrfagig forum for rett, samfunn og historie i biblioteket i første etasje, Domus Bibliotecha, hvis Juridisk bibliotek blir samlet i nye lokaler. Utredningen fikk økonomisk støtte fra Fritt Ord. Tanken med et forum er å lage en blanding av tverrfaglig forskningssenter med utgangspunkt i Juridisk biblioteks store og verdifulle rettshistoriske samling, intern tverrfalig møteplass for hum-sam miljøene ved UiO og - ikke minst - en arena for kontakt mellom universitetet og samfunnet gjennom ulike åpne arrangementer i bibliotekets enestående lokaler midt på Karl Johansgate.

Utredningen skal overleveres oppdragsgiver fredag 1. juni kl. 15.00 i biblioteket, 1. etasje i DB. Arbeidsgruppen benytter anledningen til å invitere eksisterende og fremtidige diskusjons- og samarbeidspartnere til det vi håper blir det første skritt mot åpning av Forum for rett, historie og samfunn.

Publisert 29. mai 2012 12:12 - Sist endret 8. des. 2020 13:10