Gudmund Sandvik til minne

Gudmund Sandvik, professor emeritus i rettshistorie ved Det juridiske fakultet i Oslo, døde lørdag 1. februar.

Gudmund Sandvik ble født i Høyland i Rogaland 1925. Han ble cand.philol. i 1954 med fransk, norsk og hovedfag i historie. Før han kom til Det juridiske fakultet i 1970 via Historisk institutt, hadde han en allsidig lærerkarriere: Først i Frankrike ved Lycée Corneille, så lektor ved Sorbonne-universitetet i Paris, og ved landsgymnasiet på Vinstra. Med doktoravhandlingen Prestegard og prestelønn. Studier kring problemet eigedomsretten til dei norske prestegardane (utgitt 1965) tok han fatt på sitt hovedforskningsfelt: Norsk rettshistorie. I 1975 ble han utnevnt til professor i rettshistorie.

Vi møtte Sandvik da han stod midt i sin gjerning ved vårt fakultet, først som studenter, siden som kolleger, og opplevde hans faglige entusiasme og grundighet som forsker. Hans kunnskaper om norsk historie var omfattende. Blant hans arbeider kan nevnes Dømande kommisjonar i Norge (1974), Det gamle veldet (1975) og Sættargjerda i Tunsberg og kongens jurisdiksjon (1986) samt to artikler bygget på forelesninger i rettshistorie, utgitt som pensumlitteratur (1989-90). Han gjorde dyptpløyende studier av nordnorsk og samisk historie som medlem av Samerettsutvalget og Rettsgruppen som utredet retten til land og vann i Finnmark. Hans arbeider var preget av faglig ydmykhet og sterk integritet.

Sandvik tok sin lærergjerning alvorlig. Han var modig og lot studentene komme tett på, som da han for første gang underviste i romersk rett, på sitt kontor, i livlige kollokvier. Både professor og studenter gjorde lekser med iver og glød, og tilegnet seg varige kunnskaper!

Gudmund Sandvik gikk av i 1995, men beholdt kontakt med Avdeling for rettshistorie og delte sine store kunnskaper. I det siste så vi ham sjeldnere, men hans ånd er til stede i Rettshistorisk samling, der vi ofte møttes til faglige samtaler og tankens fest. Det var gode stunder.

For Avdeling for rettshistorie

Marit Halvorsen
Ola Mestad
Dag Michalsen


------------------------------------

Avdeling for rettshistorie flyttet fra Institutt for privatrett til Institutt for offentlig rett tidlig på 1990-tallet. Vi fikk følgelig gleden av å ha Gudmund Sandvik som medarbeider de siste årene av hans yrkesaktive liv. I tillegg til virksomheten som forsker og lærer vil Instituttet fremheve ham som en god kollega, interessert og støttende langt utover eget fagmiljø. Vi vil takke for at vi fikk ha Gudmund Sandvik blant oss, også i mange år etter pensjonsalderen.

Kirsten Sandberg
Instituttleder
Institutt for offentlig rett

Publisert 7. feb. 2008 15:54 - Sist endret 7. feb. 2008 15:57