Lærebok i forfatningshistorie

Professor Eirik Holmøyvik (UiB) og professor Dag Michalsen (UiO), med bidrag fra professor Ola Mestad (UiO), har gitt ut en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. Boken skal bidra til å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser.

Lærebok i forfatningshistorie er utgitt på PAX forlag, og blir pensumboken til valgfagene JUR1901 og JUS5901 (Rettshistorie) ved Universitetet i Oslo. 

Om boken

Utgangspunktet er den moderne forfatningen og dens fremvekst rundt 1800 på grunnlag av naturretten og opplysningstidens forfatningsteorier. Den norske grunnloven av 1814 var del av denne internasjonale forfatningsbevegelsen. I boken blir Grunnlovens tilblivelse og innhold forklart historisk og komparativt. Den norske forfatningsutviklingen etter 1814 belyses gjennom Grunnlovens endringer og skiftende tolkinger på sentrale områder som maktfordelingen og statssuvereniteten, de politiske og statsrettslige konsekvensene av unionen med Sverige mellom 1814 og 1905, fremveksten og utviklingen av domstolenes prøvingsrett overfor lover og Grunnlovens betydning ved krise og unntakstilstand. 

Boken er skrevet som lærebok i forfatningshistorie for juridiske studenter, men kan leses av alle som ønsker innsikt i norsk forfatningshistorie. Tekstene bygger på de siste renes forfatningshistoriske forskning. 

Til boken utgis også tilleggsheftet Kilder og årstall i forfatningshistorien.

 
Boken er utgitt på Pax forlag. Kjøp boken her

 

Publisert 17. aug. 2015 13:10 - Sist endret 17. aug. 2015 13:49