Arrangementer - Side 5

Tid og sted: 3. des. 2015 09:0016:00, Rettshistorisk samling, 2.etg. Domus Bibliotheca

What are the manifold connections between judicial attitudes to political and ethnic minorities in times of repressive state policies?

Tid og sted: 18. nov. 201520. nov. 2015, Professorboligen, Karl Johans gate 47

After 1814, the Norwegian Constitution was the only European constitution in force based on modern popular sovereignty. All other constitutions from the revolutionary period had been abolished. The idea of the Conference is to study the interest in and impact of the Norwegian Constitution in constitutional and political debates in other countries.

Tid og sted: 19. aug. 2015 14:1516:00, Rettshistorisk Samling, Domus Bibliotheca

Invitasjon til lansering av boken "The Legal Politics of Neutrality in the Age of Privateering. Martin Hübner's Law of Neutrality and Prize", skrevet av Nora Naguib Leerberg.

En workshop for utvikling av prosjektet "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815‒1900".

Tid og sted: 22. apr. 2015 12:0024. apr. 2015 16:00, Professorboligen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (Karl Johans gate 47)

Velkommen til 2. Nordiske rettshistorikermøtet i Oslo - en møteplass for rettshistorikere fra Norden.

Tid og sted: 4. mars 2015 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje Domus Bibliotheca

Stipendiat Marte Kjørven innleder om temaet "Finansinstitusjonenes formidling av investeringer: Fra uavhengig aksjemegling til selvsentrert salg - en faktisk eller rettslig utvikling?".

Tid og sted: 4. feb. 2015 13:3014:30, Rettshistorisk samling, 2. etasje Domus Bibliotheca

Stipendiat Carola Lingaas innleder om temaet "Bruk av ufullstendige eller utdaterte historiske kilder til tolkning av internasjonalt strafferett".

Tid og sted: 9. des. 2014 14:0015:30, Nasjonalbiblioteket

Invitasjon til lansering av boken "Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812-1814", skrevet av Ruth Hemstad.

Tid og sted: 5. des. 2014 15:0016:30, Domus Bibliotheca, Faculty of Law

Launch of "Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014", edited by Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, at Domus Bibliotheca, Faculty of Law.

Lansering av Hans Petter Gravers nye bok: Judges Against Justice, i Rettshistorisk Samling.

Tid og sted: 3. nov. 2014 12:0017:00, Collett- og Cappelengården på Norsk Folkemuseum, Museumsveien 10.

4. november 1814 vedtok Stortinget en revidert grunnlov og Norge gikk inn i personalunion med Sverige. Dagen markeres med et seminar i Collett- og Cappelengården på Norsk Folkemuseum.

Tid og sted: 17. sep. 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Jakob Maliks (NTNU) innleder om eneveldets kommunikative system og dets forandring med opplysningstidens offentlighetsideal.

Lansering av Geir Heivoll og Sverre Flaattens (red.) nye bok: Straff, lov, historie: Historiske perspektiver på straffeloven av 1902.

Tid og sted: 7. mai 2014 17:0019:00, Kafeen, Bryggen Museum, Dreggsallmeningen 3, Bergen

«Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014», PAX forlag, Universitetet i Bergen og Bryggen Museum inviterer til lansering av Jørn Øyrehagen Sunde (red.) "Constitutionalism before 1789". Boken er sjette og siste bind i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 9. apr. 2014 09:0018:00, Haldane Room, Wilkins Building, UCL, London

The Research Council of Norway, the National Library of Norway, Norvik Press Ltd and UCL's Department of Scandinavian Studies are presenting a one-day seminar on 9 April 2014 to celebrate the Bicentenary of the Norwegian Constitution of 1814.

Tid og sted: 1. apr. 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Lansering av professor Lars Björnes (University of Turku) nye bok: "Hotet från öster: Drag i finsk och även norsk konstitutionell historia fram till 1809/1814".

Tid og sted: 26. mars 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen (UiO) innleder om Grunnlovens § 83.

Tid og sted: 19. mars 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Professor Hans Petter Graver (UiO) innleder om rettshåndhevelsen ved domstolene i Norge under okkupasjonen.

Tid og sted: 12. mars 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Professor Kjell Åke Modéer (Lunds Universitet) innleder om statsrettslige og folkerettslige spørsmål vedrørende Svenske Pommern i perioden 1806-1815.

Tid og sted: 10. mars 2014 12:0013:00, Rettshistorisk samling

Publiseringen av Stine Gahres masteravhandling markeres i Rettshistorisk samling.

Tid og sted: 12. feb. 2014 14:1516:00, Biblioteket, 1. etg. (Domus Bibliotheca)

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Nils Rune Langeland (red.) "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014". Boken er den femte i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 29. nov. 2013 14:1516:00, Biblioteket (Domus Bibliotheca)

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Eirik Holmøyvik (red.) "Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014". Boken er den tredje i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 13. nov. 2013 14:1516:00, Eilert Sundts hus, aud. 5

Forum for vitenskapsteori og Nytt Norsk Tidsskrift arrangerer et seminar med tema: Hvordan forske på grunnloven?

Tid og sted: 11. okt. 2013 17:0019:00, Nedjma, Litteraturhuset

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett". Boken er den fjerde i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 7. okt. 2013 16:0017:15, Domus Bibliotheca, Møterommet 1.etg.

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av bøkene til professor Dag Michalsen "Norsk rettstenkning etter 1800. Tolv studier" og professorene Marit Halvorsen og Kirsti S. Bull (red.) "Juridisk fakultet 200 år - kontinuitet og fornyelse".