Arrangementer - Side 5

Tid og sted: 9. des. 2014 14:0015:30, Nasjonalbiblioteket

Invitasjon til lansering av boken "Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812-1814", skrevet av Ruth Hemstad.

Tid og sted: 5. des. 2014 15:0016:30, Domus Bibliotheca, Faculty of Law

Launch of "Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014", edited by Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, at Domus Bibliotheca, Faculty of Law.

Tid og sted: 5. nov. 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling, 2. etg., Domus Bibliotheca, Det juridiske fakultet, Oslo.

Lansering av Hans Petter Gravers nye bok: Judges Against Justice, i Rettshistorisk Samling.

Tid og sted: 3. nov. 2014 12:0017:00, Collett- og Cappelengården på Norsk Folkemuseum, Museumsveien 10.

4. november 1814 vedtok Stortinget en revidert grunnlov og Norge gikk inn i personalunion med Sverige. Dagen markeres med et seminar i Collett- og Cappelengården på Norsk Folkemuseum.

Tid og sted: 17. sep. 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Jakob Maliks (NTNU) innleder om eneveldets kommunikative system og dets forandring med opplysningstidens offentlighetsideal.

Tid og sted: 18. juni 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling, 2. etg., Domus Bibliotheca, Det juridiske fakultet, Oslo.

Lansering av Geir Heivoll og Sverre Flaattens (red.) nye bok: Straff, lov, historie: Historiske perspektiver på straffeloven av 1902.

Tid og sted: 7. mai 2014 17:0019:00, Kafeen, Bryggen Museum, Dreggsallmeningen 3, Bergen

«Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014», PAX forlag, Universitetet i Bergen og Bryggen Museum inviterer til lansering av Jørn Øyrehagen Sunde (red.) "Constitutionalism before 1789". Boken er sjette og siste bind i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 9. apr. 2014 09:0018:00, Haldane Room, Wilkins Building, UCL, London

The Research Council of Norway, the National Library of Norway, Norvik Press Ltd and UCL's Department of Scandinavian Studies are presenting a one-day seminar on 9 April 2014 to celebrate the Bicentenary of the Norwegian Constitution of 1814.

Tid og sted: 1. apr. 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Lansering av professor Lars Björnes (University of Turku) nye bok: "Hotet från öster: Drag i finsk och även norsk konstitutionell historia fram till 1809/1814".

Tid og sted: 26. mars 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen (UiO) innleder om Grunnlovens § 83.

Tid og sted: 19. mars 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Professor Hans Petter Graver (UiO) innleder om rettshåndhevelsen ved domstolene i Norge under okkupasjonen.

Tid og sted: 12. mars 2014 14:1516:00, Rettshistorisk samling

Professor Kjell Åke Modéer (Lunds Universitet) innleder om statsrettslige og folkerettslige spørsmål vedrørende Svenske Pommern i perioden 1806-1815.

Tid og sted: 10. mars 2014 12:0013:00, Rettshistorisk samling

Publiseringen av Stine Gahres masteravhandling markeres i Rettshistorisk samling.

Tid og sted: 12. feb. 2014 14:1516:00, Biblioteket, 1. etg. (Domus Bibliotheca)

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Nils Rune Langeland (red.) "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014". Boken er den femte i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 29. nov. 2013 14:1516:00, Biblioteket (Domus Bibliotheca)

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Eirik Holmøyvik (red.) "Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014". Boken er den tredje i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 13. nov. 2013 14:1516:00, Eilert Sundts hus, aud. 5

Forum for vitenskapsteori og Nytt Norsk Tidsskrift arrangerer et seminar med tema: Hvordan forske på grunnloven?

Tid og sted: 11. okt. 2013 17:0019:00, Nedjma, Litteraturhuset

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett". Boken er den fjerde i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 7. okt. 2013 16:0017:15, Domus Bibliotheca, Møterommet 1.etg.

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av bøkene til professor Dag Michalsen "Norsk rettstenkning etter 1800. Tolv studier" og professorene Marit Halvorsen og Kirsti S. Bull (red.) "Juridisk fakultet 200 år - kontinuitet og fornyelse".

Tid og sted: 6. sep. 2013 14:1516:00, Biblioteket (Domus Bibliotheca)

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red.) "Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie". Boken er den andre i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 7. juni 2013 14:1516:00, Biblioteket, 1. etg. (Domus Bibliotheca)

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København". Boken er den første i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 4. apr. 2013 12:0015:00, Politihøgskolen i Oslo, Slemdalsveien 5, bygg 2, møterom 1

Forum for politi, rett og historie, har gleden av å ønske velkommen til et foredrag holdt av professor dr. Karl Härter, Max-Planck-Institut für europäische rechtsgeschichte.

Tid og sted: 14. feb. 2013 09:0015. feb. 2013 16:00, Rettshistorisk samling, Domus Bibliotheca

Hvordan forstå betydningen av straffeloven av 22. mai 1902?

Tid og sted: 3. sep. 2012 09:004. sep. 2012 16:00, Det juridiske fakultet, Bergen

Seminaret Grunnlova mellom tolking og endring samlar viktige historiske og aktuelle perspektiv rundt norsk grunnlovstolking.

 

Tid og sted: 30. aug. 2012 09:0031. aug. 2012 17:00, Lysebu konferansesenter

Prosjektet Grunnloven og politisk kompetanse holder sitt tverrfaglige hovedseminar om forholdet mellom Grunnloven og spørsmålet om politisk kompetanse for statens borgere.

 

Tid og sted: 25. apr. 2012 09:0026. apr. 2012 14:00, Bergen

Seminaret har tittelen Constitutionalism in Europe before 1789, og blir holdt på engelsk.