Arrangementer - Side 2

Tid og sted: 22. sep. 2021 16:3018:00, CAS (Tårnrommet), DNVA - Drammensveien 78, Oslo

Informal discussions.

Tid og sted: 22. sep. 2021 12:3013:30, Rettshistorisk samling, 1. etg. Domus Bibliotheca

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til boklansering av Sverre Flaatten (red.) Kontroll av kapital 1814 – 1917, Oslo Studies in Legal History nr 19, Dreyer 2021.

Tid og sted: 16. sep. 2021 16:3018:00, CAS (Tårnrommet), DNVA - Drammensveien 78, Oslo

Presentation by Louis Sicking, Lecturer at the University in Leiden and in Amsterdam.

Tid og sted: 8. sep. 2021 16:3018:00, CAS (Tårnrommet), DNVA - Drammensveien 78, Oslo

Informal discussions.

Tid og sted: 1. sep. 2021 16:3018:00, CAS (Tårnrommet), DNVA - Drammensveien 78, Oslo

Presentation by professor Anders Winroth, University of Oslo.

Tid og sted: 12. mai 2021 12:0013:00, Zoom

Førsteamanuensis Sunniva Engh (IAKH) innleder om samarbeidet mellom Rockefeller Foundation og Norge om folkehelsespørsmål og etablering av Norsk institutt for folkehelse (nå: FHI) i mellomkrigstiden.

Tid og sted: 14. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Professor Anders Winroth, IAKH, innleder om påvirkning fra kanonisk rett i Magnus Lagabøters kristenrett (slik den trolig fremgikk av Eidsiva-, Borgar- og Gulatingslova fra 1267 og 1268).

Tid og sted: 10. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Professor Jørn Øyrehagen Sunde orienterer om "ståa" i Landslovprosjektet.

Tid og sted: 11. feb. 2021 12:0013:30, Zoom

Stipendiat Marius Mikkel Kjølstad, UiB, innleder om sitt doktorgradsprosjekt om forestillinger om statens formål i norsk statstenkning fra 1814 til første verdenskrig. Forberedte kommentarer ved Thor Inge Rørvik, IFIKK. Seminarets målgruppe er i første omgang forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring, men Kjølstad ser gjerne at andre interesserte også deltar.

Tid og sted: 18. juni 2020 12:0013:00, Zoom

Nora Naguib Leerberg speaks about measures short of war.

Tid og sted: 28. mai 2020 12:0013:00, Zoom

Masterstudent Linn-Aurora Wengen innleder på virtuell Rettshistorisk Samling.

Tid og sted: 28. mai 2020 12:0013:00, Zoom

Masterstudent Knut Hallvard Hovden Bergflødt innleder på virtuell Rettshistorisk Samling.

Tid: 27. mai 2020 12:0013:00

Seminaret med Julia Björverud om offentlegheitsprinsippet i svensk rett er avlyst.

Tid og sted: 19. mai 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Seminaret med Gilduin Davy om den mellomalderske lagmannen i fransk forsking er avlyst.

Tid og sted: 14. mai 2020 12:0013:00, Zoom

Maria Astrup Hjort innleder på virtuell Rettshistorisk Samling.

Tid og sted: 16. apr. 2020 12:0013:00, Zoom

Gert-Fredrik Malt innleder om folkerettslige subjekter og normsystemer hos Emer de Vattel.

Tid og sted: 2. apr. 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Aslak Sira Myhre innleder om Nasjonalbiblioteket sin digitaliserings- og formidlingsstrategi.

Tid og sted: 19. mars 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Siri Elisabeth Bernssen innleder om seksuell omgang med mindreårige i norsk strafferettshistorie 1800-2000

Tid og sted: 27. feb. 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Geir Heivoll innleder om Politirettshistorieprosjektet – Norsk politi under enevelde.

Tid og sted: 6. feb. 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Jørn Øyrehagen Sunde innleder om Landslovsprosjektet – Funn og ambisjonar.

Tid og sted: 5. des. 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Alexander Skjønberg innleder om fredspliktens utvikling og forbindelseslinjer 1900-1935.

Tid og sted: 7. nov. 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Martin Hill Oppegaard innleder om NOU 2019:9 – Fra kalveskinn til datasjø. Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver.

Tid og sted: 24. okt. 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Phd-fellow Sjur Atle Furali, speaks about changing interpretation of the Ten Commandments and natural law in Denmark-Norway from 1536 to 1683.   

Tid og sted: 10. okt. 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Jørn Hagen innleder om eiendomsretten til det benefiserte godset (Opplysningsvesenets fond).

Tid og sted: 19. sep. 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Haakon Bekeng-Flemmen innleder om striden rundt skuespillet Guds grønne enger, som ledet til Øverland-saken og revisjonen av straffelovens § 142.