Arrangementer - Side 6

Tid og sted: 7. juni 2013 14:1516:00, Biblioteket, 1. etg. (Domus Bibliotheca)

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København". Boken er den første i serien "Nye perspektiver på Grunnloven".

Tid og sted: 4. apr. 2013 12:0015:00, Politihøgskolen i Oslo, Slemdalsveien 5, bygg 2, møterom 1

Forum for politi, rett og historie, har gleden av å ønske velkommen til et foredrag holdt av professor dr. Karl Härter, Max-Planck-Institut für europäische rechtsgeschichte.

Tid og sted: 14. feb. 2013 09:0015. feb. 2013 16:00, Rettshistorisk samling, Domus Bibliotheca

Hvordan forstå betydningen av straffeloven av 22. mai 1902?

Tid og sted: 3. sep. 2012 09:004. sep. 2012 16:00, Det juridiske fakultet, Bergen

Seminaret Grunnlova mellom tolking og endring samlar viktige historiske og aktuelle perspektiv rundt norsk grunnlovstolking.

 

Tid og sted: 30. aug. 2012 09:0031. aug. 2012 17:00, Lysebu konferansesenter

Prosjektet Grunnloven og politisk kompetanse holder sitt tverrfaglige hovedseminar om forholdet mellom Grunnloven og spørsmålet om politisk kompetanse for statens borgere.

 

Tid og sted: 25. apr. 2012 09:0026. apr. 2012 14:00, Bergen

Seminaret har tittelen Constitutionalism in Europe before 1789, og blir holdt på engelsk.

Tid og sted: 12. mars 2012 09:4516:30, Møterom 546 (5.etg), Universitetet i Bergen

Det skal holdes et førseminar i prosjektet "Grunnloven mellom tolkning og endring".

Tid og sted: 10. feb. 2012 12:1515:30, Juridisk eksamenssal, Domus Academica (Urbygningen)

 

Hovedseminaret om emnet foregikk høsten 2011. Dette seminaret er en fortsettelse med bidrag fra Inger Johanne Sand, Jørgen Stubberud og Geir Heivoll.

 

Tid og sted: 2. feb. 2012 09:303. feb. 2012 16:30, Lysebu

Prosjektet er en del av 2014-satsingen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. 

 

 

Tid og sted: 27. jan. 2012 10:0012:15, Domus Nova rom 770 (7.etg)

Forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring inviterer til boklansering av to bøker.

Tid og sted: 8. des. 2011 12:0010. des. 2011 12:00, Schæffergården, Danmark

Intellektuelle føresetnader for Eidsvollsgrunnlova. Seminar til delprosjektet J. F. W. Schlegel, kantianisme og Grunnloven

 

Tid og sted: 1. des. 2011 15:0016:00, Domus Bibliotheca, Rettshistorisk samling (2. etg.)

Forskergruppa for rett, samfunn og historisk endring lanserer, i samarbeid med Forskergruppa for naturressursrett, et rettshistorisk arbeid av professor Kirsti Strøm Bull.

Tid og sted: 18. nov. 2011 12:1515:00, Rettshistorisk samling, DB

C.H. van Rhee (Maastricht) innleder om "The role of Roman-canon law in the shaping of our modern civil procedural law and the problems it has created". Forberedte kommentarer fra Maria Astrup Hjort og Jørn Øyrehagen Sunde

Tid og sted: 10. nov. 2011 16:0018:00, Biblioteket, 1. etg. Domus Bibliotheca

I seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse settes forholdet mellom universitetsjuristene og samfunnet under lupen i det siste seminaret i rekken.

Målgruppe: Alle interesserte

Tid og sted: 27. okt. 2011 16:0018:00, Biblioteket, 1. etg. Domus Bibliotheca

Arbeid med internasjonale rettskilder, deltagelse i internasjonale forskningsfora og andre organisasjoner og kontakt med utenlandske læresteder har pågått i 200 år. Seminaret setter søkelys på internasjonal virksomhet før og nå.

Seminaret inngår i seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse.

Målgruppe: Alle interesserte

Tid og sted: 27. okt. 2011 08:4528. okt. 2011 16:00, Juridisk eksamenssal, Urbygningen, Oslo

Det holdes et hovedseminar til delprosjektet Forfatning og unntakstilstand.

Seminaret holdes 27.-28. oktober 2011.

Tid og sted: 13. okt. 2011 16:0018:00, Biblioteket, 1. etg. Domus Bibliotheca

For noen kommer det kanskje som en overraskelse at Det juridiske fakultet har rommet, og fortsatt rommer, mye mer enn den rene jus. Innlederne forteller deg hva.

Seminaret inngår i seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse.

Målgruppe: Alle interesserte

Tid og sted: 29. sep. 2011 16:0018:00, Auditorium 6 Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Med spennende innledere settes fokus på juristutdanningen fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til formingen av morgendagens juristutdannelse på begynnelsen av 2000-tallet.

Seminaret inngår i seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse.

Målgruppe: Alle interesserte

Tid: 26. sep. 2011

Det holdes et førseminar med tittel "Kodifikasjon og grunnlov, 26. september 2011. Seminaret finner sted på Rettshistorisk samling, Oslo.

Tid og sted: 10. sep. 2010 15:00, Urbygningen (Domus Academica), Karl Johans gate 47, spiserommet, 1. etg

Professor Kirsti Strøm Bull har vært redaktør for boka "Natur, rett og historie", som nylig ble utgitt. Arrangementet er en markering av bokutgivelsen.