Natur, rett og historie - markering av bokutgivelse

Professor Kirsti Strøm Bull har vært redaktør for boka "Natur, rett og historie", som nylig ble utgitt. Arrangementet er en markering av bokutgivelsen.

Strøm Bull og professor Dag Michalsen holder innlegg, mens høyesterettsdommer Karl Arne Utgård er hovedkommentator.

Det serveres forfriskninger, derav er det ønskelig med påmelding til Dag Michalsen.

Velkommen!

Publisert 2. sep. 2010 10:51 - Sist endret 24. apr. 2015 10:59